Bo Burnham - One Man ShowsText písně v originále a český překlad

One Man Shows

One Man Show

I'm 19 years old, I'm a young comedian Je mi 19, jsem mladý komik
I hate that term, "young comedian", you know Nesnáším ten termín "mladý komik", víte
I prefer "prodigy" Upřednostňuju "zázrak"
And people, they pigeonhole me as a comic A lidi, škatulkují mě jako komika
You know, which is so disingenuous 'cause I'm not a comic, I'm an artist Což je neúpřimný, víte, protože nejsem komik, jsem umělec
And I don't do comedy shows, I do one man shows Nedělám komediální show, dělám one man show
And I've been doing them, uh A dělal jsem je, uh
1998 was actually my first one man show V roce 1998 byla vlastně moje první one man show
It was a show about Jews in Nazi Germany called Under the Floor Boards Byla to show o židech v nacistickým Německu zvaná Pod podlahou
I'll do a scene from that, uh, right now Zahraju z ní scénu, uh, právě teď
No no no Ne ne ne
Watch and then judge Sledujte a pak suďte
This is a scene from Under the Floor Boards Tohle je scéna z Pod podlahou
"Hey, shh" "Hej, šššš"
 
And then '99 A pak devadesátý devátý
'99, I did a show called The Catholic Orgasm, I'll do a scene from that V devadesátým devátým jsem dělal show Katolický orgasmus, zahraju z ní scénu
(Moaning) (Vzdychání)
(Sobbing) (Vzlykání)
 
2000, I did a piece called The Inappropriate Musician, I'll do a scene from that V roce 2000 jsem dělal kousek s názvem Nemístný hudebník, zahraju z něj scénu
"Mike "Miku
Mike, back off the ledge, Mike, th- Miku, slez z té římsy, Miku, my-
Mike, think about your kids, do you want them to grow up without a father, is that what you want, Mike?! Mi- Miku, mysli na svoje děti, chceš aby vyrůstaly bez otce, je to to co chceš, Miku? Mi-
Please listen to me, I'm your friend Prosím, poslouchej mě, jsem tvůj přítel
No, Mike, don't jump! Ne, Miku, neskákej!
No, Mike, no!" Ne, Miku, ne!"
(Slide whistle down) (Hvízdání na posuvné píšťalce směrem dolů)
(Slide whistle up) (Hvízdání na posuvné píšťalce směrem nahoru)
"He's saved" "Je zachráněn"
 
2001, I did John Steinbeck's The Grapes of Wrath V roce 2001 jsem dělal Hrozny hněvu od Johna Steinbecka
Except I adapted it into a story about an intergalactic sexual predator called The Rapes of Grath Až na to, že jsem je adaptoval do příběhu o intergalaktickém násilníkovi s názvem Znásilnění Gratha
 
2002, I did a piece, if you're familiar with The Elephant Man V roce 2002 jsem dělal kousek, pokud znáte Sloního muže
I did a piece based off that called Bulldog Man Dělal jsem kousek na něm založený, s názvem Buldočí muž
Oh, also known as Bulldog Man for those who hit puberty Oh, taky známý jako Buldočí muž, pro ty kdo dosáhli puberty
And I uh A já, uh
I'll do a monologue from that right now Teď z něj zahraju monolog
(Silence) (Ticho)
(Laughter) (Smích)
For those listening on the CD, I kind of look like a bulldog Pro ty, kteří poslouchají na CD, docela vypadám jako buldok
 
2003, 4? 3. Doesn't matter, I'm lying V roce 2003, 4? 3. Je to jedno, lžu.
2000- V roce 2000-
2004, I did a piece called Sméagol, from Lord of the Rings, Having Sex with a Black Chick, I'll do that V roce 2004, jsem dělal kousek zvaný Sméagol, z Pána prstenů, má sex s černou kočkou, zahraju to
(Moaning as Sméagol) (Vzdychání jako Sméagol)
"Precious" "Milášek"
I actually got a Danza nomination for that, it was Za to jsem dostal nominaci na cenu Danza, bylo to
Right after the Tony's Přímo po cenách Tony
 
2000, uh, 5 V roce 2000, uh, 5
2005, if I could get a blackout for this, I did a piece called Charlie Brown Getting Molested, so if we could blackout right now V roce 2005, jestli mi na tohle můžete zhasnout, jsem dělal kousek jménem Charlie Brown je obtěžován, takže jestli mi můžete zhasnout
"Hello? "Ahoj?
Is anybody here?" Je tu někdo?"
(Unintelligible trombone noises a la Peanuts cartoon) (Nesrozumitelné zvuky trombónu ve stylu animáku Peanuts)
"What the fuck are you doing?! Let go of me!" "Co to sakra děláš? Nech mě být!"
(Unintelligible trombone noises) (Nesrozumitelné zvuky trombónu)
"Good grief" "Zlatý smutek"
 
So, 2000, uh, bring the lights up Takže, v roce 2000, uh, rozsviťte
2007 V roce 2007
2007, I did a piece called The Juggler's Wife, I'll do a scene from that V roce 2007 jsem dělal kousek Žongléřova žena, zahraju z ní scénu
"Please "Prosím
Stop JUGGLING!" Přestaň ŽONGLOVAT!"
 
2008, I did a V roce 2008 jsem dělal
Bit of a controversial piece because I played a slave in the 1780's, but I didn't wear make-up Trošku kontroverzní kousek, protože jsem hrál otroka v letech 1780, ale nenosil jsem make-up
'Cause I feel as, you know, an artist I'm qualified to tell any story, and uh Protože mám pocit, víte, že jako umělec jsem kvalifikován vyprávět jakýkoliv příběh, a uh
It was a piece called Whiplashes and this was the climactic scene Byl to kousek zvaný Šlehnutí bičem, a tohle je vrcholná scéna
It is hard, raw art, so if you're adverse to that, you might want to look away Je to tvrdé, surové umění, takže pokud na to nejste, možná by jste se měli odvrátit
But this is, um, the climactic scene from Whiplashes and I hope you enjoy it Ale tohle je, um, vrcholná scéna z Šlehnutí bičem, a doufám že si ji užijete
"You'll have to answer to God for this" "Za tohle se budeš zodpovídat Bohu"
(Whip crack) (Prásknutí biče)
"Ow "Au
Ow Au
Ow Au
Ow Au
Ow Au
Ow Au
Ow Au
Ow Au
...You're a dick" ... Seš čurák"
 
And then, uh, 2000- A pak, uh, v roce 2000-
...9, which is the last year before the piece I'm doing currently ...9, což je poslední rok před kouskem co dělám teď
I did a piece called, it's a very emotional piece, it means a lot to me so forgive me if I break down Dělal jsem kousek, je to velice emocionální kousek, hodně pro mně znamená, takže mi odpusťte pokud se zhroutím
But this is a, uh, a scene from it and the piece was called A Boy and His Dog Ale tohle je, uh, scéna z něj a kousek se jmenuje Chlapec a jeho pes
"Get out of here, alright? "Vypadni odsud, jasný?
Go, I can't afford to keep you anymore, I just Běž, už si tě nemůžu dovolit, prostě
I can't, it's too Nemůžu, je to moc
Please don't make this harder than it has to be, I Prosím, nedělej to těžší než to musí být, já
I hate you, is that what you need to hear from me? Nesnáším tě, je to to co chceš slyšet?
Alright, I hate you Dobře, nesnáším tě
I hate you! Nesnáším tě!
It's not just me A nejsem to jenom já
My dog hates Mexicans too"Můj pes taky nesnáší mexičany"
 
Text vložil: PharLap (24.11.2021)
Překlad: PharLap (24.11.2021)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Bo Burnham
A prayer / How do we fix Africa? PharLap
ART IS DEAD PharLap
Bezos I PharLap
Binary reality PharLap
Comedy PharLap
Content PharLap
deep PharLap
Ex-Girlfriend / Racial Humor PharLap
FaceTime with my Mom (Tonight) PharLap
Haikus/Sonnet/Shakespeare PharLap
How the World Works PharLap
Ironic PharLap
MEN & WOMEN PharLap
Oh Bo PharLap
One Man Shows PharLap
RANT PharLap
Theoretical dick jokes / Statistics PharLap
Traditional stand-up PharLap
Unpaid Intern PharLap
What's funny PharLap
White Woman's Instagram PharLap

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Jerusalema (Master KG)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Bella Ciao (Autor)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Bella Ciao (Manu Pilas)
8. Rampampam (Minelli)
9. Without You (Mariah Carey)
10. Lose You To Love Me (Selena Gomez)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Bella Ciao (Autor)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Imagine Dragons
2.Green Day
3.Queen
4.Maroon 5
5.Marilyn Manson

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2242 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
240 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.Antony
132 písní
13.lelay
114 písní
14.Monika
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.PharLap
73 písní
18.Cas
69 písní
19.Nikouš
60 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad