Bo Burnham - RANTText písně v originále a český překlad

RANT

Řečnění

I went to a Catholic school for four years, and I also went on GarageBand, uh, for 20 minutes, and this is the product of that. Hit it Čtyři roky jsem chodil do katolický školy, a taky jsem byl v garážový kapele, uh, dvacet minut, a tohle je toho výsledkem. Zapni to
 
All the seats at the Sunday masses Všechny místa na nedělní mši
Filled with the masses' massive asses Zaplněné macatými zadky masy
Classes pass as fast as molasses Učení se vleče jako melasa
Ceremonial reading glasses Obřadní brýle
 
Read a little bit of Leviticus Přečteme si kousek Leviticu
All the kids are a little too little for this Všechny děti jsou na tohle trochu moc malý
All the parents nod in agreement Všichni rodiče přikyvují na souhlas
"I think I can vaguely see what He meant." "Myslím, že zhruba chápu co měl na mysli."
 
It's too early in the morning, glory Je příliš brzy ráno, velebnosti
To read another allegory story Na čtení dalšího alegorického příběhu
The father reads a little bit farther Otec čte trošku dál
Assuring the assured that they need not bother Ujišťuje ujištěné, že si není třeba dělat starosti
 
"When God, in verse 45 "Když Bůh, ve verši 45
Said that slaves are okay to buy Říká, že je v pořádku kupovat otroky
He meant that people all from the start Má na mysli, že lidé už od počátku
Each have 'slaves' within their hearts: Každý mají "otroky" ve svých srdcích:
Things that we have sold or boughten Věci, které jsme prodali nebo koupili
That are forced to pick our moral cotton Které nás donutili nabrat si morální vatu
God calls us to set these free Bůh nám říká, ať je propustíme
Free our hearts from slavery Uvolníme naše srdce z otroctví
And then as God goes on to explain A pak Bůh dál vysvětluje
The logistics of buying and selling slaves Logistiku kupování a prodávání otroků
Uh...he...the bible's sorta like...uhhh...there's like...typos...didn't-" Uh... on... Bible je jako... uhhh... jsou tam... překlepy... nemyslel-"
 
In the back, I sit and I nod Sedím vzadu a přikyvuju
To the beats that are bumping from my iPod Na beaty bubnující z mýho iPodu
My God, they're starting to pray Drahý Bože, začínají se modlit
And over the music I can hear them say A přes hudbu je slyším říkat
"Dear God, dear Lord, dear vague muscular man with a beard or a sword "Drahý Bože, drahý Pane, drahý neurčitě svalnatý chlape s plnovousem nebo mečem
Dear good, all-seeing being Drahá dobrá, vševidoucí bytosti
'My way or the highway' Yahweh 'Po mém nebo vyhnanství' Hospodine
The blue-balled anti-masturbator Antimasturbátore s modrýma koulema
The great all-loving faggot-hater Ty velký, všemilující, teplouše nenávidějící
I'd like to thank your holy might Rád bych poděkoval tvé svaté moci
For making me both rich and white Za to, že jsem bohatej i bílej
And though this is your day of rest A ačkoliv je tohle tvůj den odpočinku
I come to you with one request: Přicházím k tobě s jedinou prosbou:
There's so much pain beyond this steeple Je tolik bolesti za touto kostelní věží
Wars and drugs and homeless people Války a drogy a bezdomovci
Sadness where there should be joy Smutek tam, kde by měla být radost
Hate and rape and Soulja Boy Nenávist a znásilnění a Soulja Boy
A world in darkness needs your light Svět v temnotě potřebuje tvé světlo
So I'm sure your schedule's pretty tight Takže jsem si jistý, že je tvůj harmonogram pěkně nabitý
But my dog just had surgery Ale můj pes měl zrovna operaci
If you could fix that first? Tak jestli bys to nemohl opravit jako první?
JESUS!" Ježíši!"
 
Debra Messing's finger's in a holy place Prsty Debry Messing na svatém místě
Hail Mary full of Grace Zdrávas Maria milosti plná
 
Obama, could you pass some hope to the Pope? Obamo, mohl bys poslat nějakou naději papeži?
I know a couple dudes who wanna elope Znám pár chlápků co by chtěli utéct
See the church said nope so the bros can't cope Hele, církev řekla ne, takže si bráchové neporadí
The bros can grope but the bros can't cope Šáhnou si, ale neporadí si
They've been in love and they've been addicted Byli zamilovaní a závislí
Who said they shouldn't? Benedict did Kdo řekl, že by neměli? Benedikt
'Cause in the holy land of the Lord Protože ve svaté zemi Páně
He's the holy landlord Je svatý domovník
And dicks are evicted A ptáci jsou vykázáni
'Cause you can be a Benedict Protože můžeš být Benedikt
If you've been a dick under Benedict Pokud jsi byl čurák pod Benediktem
But you can't have Benedicts Ale nemůžeš mít Benedikty
Because there's only one pope Protože je jenom jeden papež
With only one dick, what? S jedním ptákem, co?
What? Yeah, a dick on a pope is Co? Jo, pták na papežovi je
Just like a soap on a rope Jako mýdlo na provaze
'Cause it's pointless, unless in prison Úplně k ničemu, pokud nejsi ve vězení
Throw up your bibles, Christ has risen Odhoďte Bible, Kristus povstal
 
Hallelujah, now it's raining men Hallelujah, prší chlapi
Because the gender ratio is 1 to 10 Protože poměr pohlaví je jeden ku desíti
Winos at the Eucharist station, trans-gendered-substantiation Alkoholik u Eucharistie, transgender opodstatnění
Jesus wasn't the Messiah Ježíš nebyl Mesiáš
Get back, I'm a heretic and I'm on fire Vraťte se, jsem kacíř a jsem rozjetej
It was Oedipus, those holy nights Byl to Oedipus, v ty svaté noci
The holy motherfucking Christ Svatý mamrd Kristův
I'm a blasphemah Jsem rouhač
Post-Katrina, cruising the marina Po Katrině, křižujíc přístav
On a crusade to cruise aids Na křížové výpravě k plavbě pomoci
And blast FEMA A zničit FEMA
You're too late, we're fucked, we don't need ya Jdeš pozdě, jsme v hajzlu, nepotřebujem tě
 
Amen, in the name of the father, son and holy ghost Amen, ve jmenu otce, syna a ducha svatého
Head, shoulders, knees and toes Hlava, ramena, kolena, palce
Turn up your nose, strike that pose Zvedni nos, nahoď pózu
Hey macarenaHej macarena
 
Text vložil: PharLap (30.11.2021)
Překlad: PharLap (30.11.2021)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku

Všechny písničky interpreta Bo Burnham
A prayer / How do we fix Africa? PharLap
ART IS DEAD PharLap
Binary reality PharLap
deep PharLap
Ex-Girlfriend / Racial Humor PharLap
Haikus/Sonnet/Shakespeare PharLap
Ironic PharLap
MEN & WOMEN PharLap
Oh Bo PharLap
One Man Shows PharLap
RANT PharLap
Theoretical dick jokes / Statistics PharLap
Traditional stand-up PharLap
What's funny PharLap

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Podle průměrného denního zhlédnutí
1. Jerusalema (Master KG)
2. Memories (Maroon 5)
3. Welcome to Paradise (Green Day)
4. Little Wonders (Rob Thomas)
5. Rampampam (Minelli)
6. That Easy (Yellow Days)
7. Without You (Mariah Carey)
8. Lose You To Love Me (Selena Gomez)
9. Like I Can (Sam Smith)
10. Would You Be So Kind? (Dodie)

Nejvyhledávanější písničky na webu
1. Memories (Maroon 5)
2. Welcome to Paradise (Green Day)
3. Little Wonders (Rob Thomas)
4. Jerusalema (Master KG)
5. Shallow (Lady Gaga)


Nejvyhledávanější interpreti
1.Green Day
2.Imagine Dragons
3.Maroon 5
4.Marilyn Manson
5.Queen

Nejpilnější překladatelé
1.Ellie
2199 písní
2.Pohodář Tom
766 písní
3.Flynn
445 písní
4.Anet :)
438 písní
5.dr4ke
403 písní
6.Maty
393 písní
7.Matri
367 písní
8.Eli
329 písní
9.Frozty
239 písní
10.NutiTuti
164 písní
11.Katrin
147 písní
12.lelay
114 písní
13.Monika
109 písní
14.Antony
109 písní
15.Nikola
82 písní
16.Sedmikráska
76 písní
17.Cas
69 písní
18.Nikouš
60 písní
19.PharLap
54 písní
20.MikeDV3
50 písní

Nově nás najdete i na facebooku ;-)
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad