Ed Sheeran - What Do I Know?Text písně v originále a český překlad

What Do I Know?

What Do I Know?

Ain't got a soapbox I can stand upon Nemám improvizované podium, kde můžu stát
But God gave me a stage, a guitar and a song ale Bůh mi dal jeviště, kytaru a píseň
My daddy told me, "son, don't you get involved in tatínek mi říkal „synu, nezapleť se
Politics, religions or other people's quotes" do politiky, náboženství a citátů osobností
 
I'll paint the picture, let me set the scene Namaluji obraz, nech mě postavit scénu
I know when I have children they will know what it means vím, že až budu mít děti, budou vědět, co to znamená
And I pass on these things my family's given to me a předám, co mi dala rodina
Just love and understanding, positivity jen lásku a porozumění, pozitivnost
 
We could change this whole world with a piano Mohli bychom změnit celý svět pianem
Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go přidat basu, kytaru, chytit rytmus a odcházíme
I'm just a boy with a one-man show jsem jen kluk s one-man show
No university, no degree, but lord knows žádná universita, žádný titul, ale Pán ví
Everybody's talking 'bout exponential growth každý mluví o exponenciálním růstu
And the stock market crashing in their portfolios a akciích na trhu, které krachují v jejich portfoliích
 
While I'll be sitting here with a song that I wrote Zatímco tu budu sedět s písničkou, co jsem napsal
Sing, love could change the world in a moment zpívat a milovat, to by mohlo v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
 
The revolution's coming, it's a minute away Revoluce přichází, je jen na minutu vzdálená
I saw people marching in the streets today viděl jsem dnes lidi pochodovat ulicemi
You know we are made up of love and hate víš, jsme stvořeni z lásky a nenávisti
But both of them are balanced on a razor blade ale ty jsou na čepeli žiletky v rovnováze
 
I'll paint the picture, let me set the scene Namaluju obraz, nech mě postavit scénu
I know, I'm all for people following their dreams vím, že jsem pro všechny lidi, následuji jejich sny
Just re-remember life is more than fittin' in your jeans jen si znova vzpomeň život je víc, než že ti padne do džínsů
It's love and understanding, positivity je to láska a porozumění, pozitivita
 
We could change this whole world with a piano Mohli bychom změnit celý svět pianem
Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go přidat basu, kytaru, chytit rytmus a odcházíme
I'm just a boy with a one-man show jsem jen kluk s one-man show
No university, no degree, but lord knows žádná universita, žádný titul, ale Pán ví
Everybody's talking 'bout exponential growth každý mluví o exponenciálním růstu
And the stock market crashing in their portfolios a akciích na trhu, které krachují v jejich portfoliích
 
While I'll be sitting here with a song I wrote Zatímco tu budu sedět s písničkou, co jsem napsal
Sing, love could change the world in a moment Zpívat a milovat, to by mohlo v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
 
I'll paint the picture, let me set the scene Namaluju obraz, nech mě postavit scénu
You know, the future's in the hands of you and me víš, budoucnost je ve tvých a mých rukou
So let's all get together, we can all be free tak se dejme všichni dohromady, všichni můžeme být svobodní
Spread love and understanding, positivity šířit lásku a porozumění, pozitivitu
 
We could change this whole world with a piano Mohli bychom změnit celý svět pianem
Add a bass, some guitar, grab a beat and away we go přidat basu, kytaru, chytit rytmus a odcházíme
I'm just a boy with a one-man show jsem jen kluk s one-man show
No university, no degree, but lord knows žádná universita, žádný titul, ale Pán ví
Everybody's talking 'bout exponential growth každý mluví o exponenciálním růstu
And the stock market crashing in their portfolios a akciích na trhu, které krachují v jejich portfoliích
 
While I'll be sitting here with a song I wrote Zatímco tu budu sedět s písničkou, co jsem napsal
Sing, love could change the world in a moment zpívat a milovat, to by mohlo v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
But what do I know? Ale co já vím?
Love can change the world in a moment Láska dokáže v mžiku změnit svět
 
 
Text vložil: Ellie (12.7.2019)
Překlad: Ellie (12.7.2019)Baví tě překládat texty? Nebo vytvářet titulky k videím? Umíš cizí jazyky? Jsi fanouškem nějakého zpěváka či skupiny a rád bys o něm pověděl více ostatním? Hledáme šikovné kolegy do našeho týmu. Dej nám na sebe kontakt a společně něco vymyslíme :-)

Komentáře návštěvníků

Řazeno od nejnovějších ...
:Líbí se ti náš překlad? Můžeš ho sdílet či lajknout na facebooku
Texty písní a české překlady na webu prekladpisni.cz jsou chráněny autorskými právy jejich vlastníků a zde na webu slouží výhradně ke vzdělávacím účelům.

Spřátelené weby: Epřehledy - Lidový slovník - Phaeriss volná hudba k užití - Diplomy pro děti - preklad